شاید با لبخند بلیغی بخورد

امروز خوراک جوجه تیغی بخورد

باور کن لاک پشت شاید امشب

روباه تو را هم به طریقی بخورد

محمود ذبیحی

/ 0 نظر / 62 بازدید