سلام  سال نو مبارک سالی پر از شادی و ارامش  را براتون ارزومندم

خورشید که در حصار خاکستری است

 این باغ پر از  انار خاکستری است

سرما همه ی شکوفه ها را زده است

تقویم پر از بهار خاکستری است